De Maagd Uit De Groene Oceaan

 

sch8
NYAHI SANGKA SAMODRÅ HIJAU
Nyai Dari Samudra Hijau
The Mysterious Virgin and Patrones Of The Depth Of The Oceans
Maagd Uit De Groene Oceaan
oil on linen – 100-80
© Roy James Döhne 1998 ©

***

Mysteriën zijn onbegrijpelijke of onverklaarbare feiten, volgens WikiPedia. Zelf vermoed ik dat elk mysterie een uit zijn verband gerukt onderdeel is van een groter geheel. En dat gaandeweg zowel uitvergroot, aangedikt, als verbasterd en uit het oorspronkelijke mysterie gehaald wordt. Het ligt dan aan degeen die deze door geeft én degeen die deze ontvangt dat te beleven als een mysterie.  Dit kan eeuwen en eeuwen doorgaan. Zoals het mysterie van de Javaanse Koningin van de Zuideroceaan die verscheidene achtergronden heeft, deels bewaard, opgeschreven in merkwaardige vertellingen, als ook deels beleefd in al dan niet verzonnen gebeurtenissen. Een Sundanese overlevering toont geheel andere kenmerken als een Oost-Javaanse legende. Het is interessant na te gaan in hoeverre de aanwezige oorsprong terug voert, of een afkomst aanwijst.
 ***
Een bijna vergeten “feit” toont de Koningin Der Zuidzee in de oudste berichten van West-Java gekend werd als de “Godin Des Windes” … waarmee oa. de vreselijke wind bedoeld werd, die vanuit het Zuiden de rivieren opjoeg, en de bomen deed neerbuigen. Vooral het grensgebied tussen West- en Midden-Java betrof een dergelijke rivier, de Tji Pamali, een verboden gebied. De Javaan had toen al het “duister onverklaarbare feit” vertaald in de verborgen kracht van een vrouwelijk goddelijk aspect, de Godin Des Windes (Ratu Angin-Angin) uit het Verre en vervaarlijke Zuiden! Daarmee is de meest bekende link van deze Koningin een feit, namelijk het Zuiden.  Zeewind en lucht stonden toen al heel dichtbij het element van water. Thomas van Aquino, een filosofische mysticus en alchemist uit het begin van de 16e eeuw, noemde de Zuidenwind in zijn “Aurora consurgens” een androgyne symbool, die als een “adelaar tegenstellingen verenigt en in evenwicht brengt“…
 ***
 Op Java werden de 2 domeinen van “land – zee” beschouwd alsof deze verdeeld zouden zijn tussen 2 Moslim Heiligen, de Nabi Khidir en de Nabi Ilyâs. Nabi Khidir, oorspronkelijk uit het Midden-Oosten, is de Groenige (de lievelingskleur van Nyai Rårå Kidoel), … een toestand die hij verkreeg ná een bad genomen te hebben in de “bron van eeuwig leven”. Hij werd vergezeld van Alexander De Grote (Ishkandèr), en Elijah (bekend als Ilyas/Ilias). De laatste werd de Bewaargeest over de oceaan, en Nabi Khidir over het land. Dat deze mettertijd vaak verwisseld werden, doet vermoeden, dat het wel eens om een en dezelfde entiteit zou gaan (Hooykaas 1937). In Puger, Oost-Java, heerst het mysterie van 3 rotsen gelokaliseerd voor de baai van Puger, waar de Zuidzee Godin de scepter zwaait. Haar Pelawangan (Haar Geest) worden voorgesteld in de 3 rotsen als de “mannelijke” wachters van de baai van Puger. Elk jaar worden zeer gecompliceerde en merkwaardige rituelen uitgevoerd om allerlei gunsten … tóch blijft de Javaan de roerige golven adresseren aan een “vrouwelijke goddelijke geest”.
 ***
et meest kenmerkende, mysterieuze symbolen van de RATU KIDUL zijn de richting van het Zuiden (kidul/selatan, reeds genoemd) en daarnaast de merkwaardige kleur “groen”. De grafische vorm van het Zuiden betreft de Hindoese Yoni (met het veelbetekenende vrouwenteken, ofwel de V, en daarmee de Y-psilon, het meest sexuele teken). De kleur “groen” zou zowel met de Natuur als met de Cosmos en de Ether genoemd worden. Én is tevens de kleur van de Islam! Het complemtaire rood wordt zelden genoemd, doch is diep verweven met zowel het Zuiden als het Groen, incluis met de liefde als de woede! Numerologisch wordt de Ratu verbonden met álle nummers, doch lijkt verénigd met de 9 (het “verwijzende” of de “aankondiging” naar de perfectie van de 10, en dus meest mysterieuze getal samen met de 6 of omgekeerde 9, volgens Pythagoras). Zo kan de Ratu 9 x van uiterlijk kan veranderen, de 9 komt terug bij de Bedhåyå danseressen etc. Op West-Java wordt de 6e April aangewezen als de Dag van de Ratu met rituelen, optichten en feest in het vissersplaatsje Pelabuhan Ratu/Koninginnhaven. De opmerkelijkheid van de 6 komt wereldwijd symbolisch voor in de media door Internet. Het World Wide Web wonder staat nl. in de afkorting WWW voor 6 6 6 !!! De W is het Hebreeuwse teken voor de ZES !!! Mysyerieus, of symbolisch? Uiteraard is de naam van de Javaanse Zuidzee Godin (oa. Nyai Loro Kidul, Dewi Wilutama, Dewi Srengenge, Rårå Kidoel, Dewi Kadita) Haar meest mysterieuze en symbolische aanduiding, die nogal tot de verbeelding spreekt. Tot de dag van vandaag wordt dit “in leven” gehouden, zoals de Javanen zélf vertellen. Een ieder meent het recht te hebben de “waarheid” te bezitten samen met de kennis over de achtergronden van de Zuidzee Godin.
(met dank aan oa. H.P. Blavatsky, Barbara G.Walker, C.G. Jung, J. Campbell, Carl G.Liungman, Els Bogaerts, Judith Schlehe, Larousse, N. Mulders, R. Wessing, R. Jordaan e.a.)
 ***
 Het achtste schilderij heb ik geschilderd als de mysterieus beschermende Vorstin van een voorbeeld op een schilderij ergens bij Probolinggo. Zij beschermt een schip tegen een vloedgolf. De kleuren rood, wit en groen zijn de basis kleuren en het gelaat van de vrouw toont de “negen”, mijn volgende schilderij met de negen Bedhaya danseressen. Met één hand beschermt zij een piepklein surfertje. De kleur groen is niet de kleur die wij maken uit blauw en geel. De kleur die de Ratu Kidul welgevallig is heet “gadhung m’lathi” en is van een lichtgroen-gelige kleur, zoals jonge bladeren of bloemen. De Melati/Jasmijn, Sedep Malam/Tuberosa, Kenanga ea. worden de Vorstin speicaal toegewijd. Verschillende mysteriën deden zich voor tijdens dit schilderij. Ik zal er niet over uitwijden … evenals over de kleuren merah-putih, ofwel rood-wit.
****************************************
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s